آموزش یونیت میکر

آموزش و راهنما استفاده از برنامه

مراحل نصب برنامه

تنظیم زبان فارسی


مراحل ساخت یک پروژه جدید

مراحل خروجی گرفتن از پروژه

 

تغییر سایز ورق ها

وضخامت نوار لبه

مراحل انتقال پروژه روی اسمارت کات

رفع مشکل فارسی اسمارت کات

مراحل طراحی یک یونیت جدید